Daha öncede bahsettiğimiz gibi reklamlar, reklamı yapan markaya özgü olduğu için, raporlarda o reklama özgü olmak zorundadır. Bu raporlar özgün olduğu kadar anlaşılabilir ve basit olmalıdır. Google Analytics ile birlikte çalışılır ve bir çok kıstas bazında raporlamalar yapılabilir.  Bu raporlar hedef kitleye rakiplerimiz arasından ne kadar ulaştığımız hakkında bilgilerde verebildiği gibi raporların çeşitlendirilerek daha detaylı raporlara da ulaşabiliriz. Belirlenen kıstaslar bazında raporlamalar da yapılabilir. Bu duruma örnek olarak bir ürünün birden fazla modeli için reklam verildiyse hangi modelin tercih edildiği gibi detay kıstasları arasındaki karşılaştırabilirsiniz. Bu şekildeki raporlar sizin daha iyi kararlar almanızı ve geleceğe daha güvenle bakmanızı sağlayacaktır.