Analiz bir reklam için en iyi başlangıçtır. Nitekim bu başlangıç akabinde planlama süreci ile devam edecektir. Analiz edilen reklam içeriği Google AdWords reklam yapısına uygun olup olmadığı analiz edilir. Bir başka inceleme kapsamı da ürünün reklama olan etkisidir. Reklam üründen alakasız olmamalıdır. Ardından reklamın iletileceği hedef kitle ve bu hedef kitlenin tüketim alışkanlıkları incelenir. Saptanan bir problem var ise bu problemler giderilip Reklamı yapılacak olan mal ve hizmetin hedef kitleye olan potansiyel ve beklenen etkisi analiz edilir. Bu etki bize bir çok şeyin cevabını verirken, hedeflediğimiz kitlenin zaman içerisindeki tüketim alışkanlıklarını zamanında anlayıp harekete geçmemizi sağlayabilir.