Özel hesap yöneticisi sayesinde reklamın ürüne ve siteye etkisini görebilir. Bu veri okuması sayesinde reklamın mal ve hizmetin tıklanma ve satışına olan zamansal etkisini ölçebilir. Bu ölçümlerde zaman faktörü önemlidir. Zaman yanında pek çok şey getirdiği gibi, bu getirdiği şeylerden biri de hedef kitlenizin tüketim alışkanlıklarını değiştirebilir. Bu değişimleri hesap yöneticisinden okur, size öneriler sunar, ve raporlama yaparız. Hedef kitlenin belirlenen tepkisi tüketim alışkanlıklarını değiştirmek ise reklamın değişime olan etkisi gibi bir çok kıstas bu aşamada analiz edilir. Tüketim alışkanlıkları değişen kitlenin ürüne uyum sağlayan davranışları da bu raporlarda gözlemlenebilir.