Web tasarımı yazı tipleri ve renklerden ibaret değildir. Çeşitli uygulamalar ve araçlardan web sitesinin uygun biçimin ve işlevinin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler edinilir. Bu verilerden hareketle web sitesi için uygun bir tasarım belirlenir. Yaş, cinsiyet ve demografi, ülke ve şehir, cihaz dağılımı, trafiğe genel bakış, açılış sayfası analizi gibi raporların web sitesi tasarımı sürecinde göz önünde bulundurulması gerekir. Yapılan bu analizlere uygun sitenin mimarisi, düzenleri ve tasarım stilleri belirlenir.