UI ve UX her ne kadar farklı kavramlar olsa da birbiriyle ilişkilidir ve birbirlerini tamamlarlar. UX, bir web site tasarımının işleyiş özelliklerini, teknolojik yeterliliğini, hızını, içerik ve müşteri deneyimini merkeze alırken UI ise, web site tasarımının dış görünüşünü yani ara yüz özelliklerini merkeze alır. Profesyonel bir web site tasarımının olmazsa olmaz iki unsurudur. UI ve UX tek başlarına kullanıldıklarında yeterli verimi sağlayamazlar. Web sitesi tasarımında bu iki kavramın birlikte kullanılmasıyla oldukça başarılı sonuçlar yakalanabilir. Kullanıcıların web sitesinden memnun olmalarını yaşadıkları deneyim ve sitenin tasarımsal özellikleri etkilediği için UI ve UX tasarımının ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor.